ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลน้ำปลีก
ที่อยู่ อปท. : ม.9 ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
รหัสตำบล : 370109
ตำบล : น้ำปลีก
รหัสอำเภอ : 3701
อำเภอ : เมืองอำนาจเจริญ
รหัสจังหวัด : 37
จังหวัด : อำนาจเจริญ
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 086-2575515
โทรสาร : -
อีเมล์ : piglet_pinkprincess@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางภัทรานิษฐ ต้อนคำ
พิกัด UTM X : 392897
พิกัด UTM Y : 1747067
พิกัด Lat : 15.802
พิกัด Long : 104.47
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 3924 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1169 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 2.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเปิดท้ายข้าง , รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเปิดจ้างท้ายเก็บได้2.5ตัน มีจำนวน1คัน เฉลี่ย8เที่ยว/วัน , รถอัดท้ายเก็บได้2.5ตันมีจำนวน2คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2548
ชื่อสถานที่. : บ้านน้ำปลีก
ที่ตั้ง : ม.9 ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 23 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 34.73 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 2.5สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ