ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองสุรินทร์
ที่อยู่ อปท. : 16 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
รหัสตำบล : 320101
ตำบล : ในเมือง
รหัสอำเภอ : 3201
อำเภอ : เมืองสุรินทร์
รหัสจังหวัด : 32
จังหวัด : สุรินทร์
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 044-518130
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางณัฐญาดา ดูเซ็ท
พิกัด UTM X : 284748
พิกัด UTM Y : 1637165
พิกัด Lat : 14.8863
พิกัด Long : 103.491
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 18296 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 16706 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 40 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเปิดข้างเทท้าย , รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเปิดข้างเทท้ายมีจำนวน10คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน , รถอัดท้ายมีจำนวน7คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2543
ชื่อสถานที่. : สถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ที่ตั้ง : ดอยผดุง ถ.วาริณ-เดชอุดม ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 8125 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 200 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ