ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลกันตวจระมวล
ที่อยู่ อปท. : ม.1 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทรื
รหัสตำบล : 320516
ตำบล : กันตวจระมวล
รหัสอำเภอ : 3205
อำเภอ : ปราสาท
รหัสจังหวัด : 32
จังหวัด : สุรินทร์
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 097-3288822
โทรสาร : 044-558702
อีเมล์ : ratcha_y30@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวรัชญา ปิยไพร
พิกัด UTM X : 284552
พิกัด UTM Y : 1615033
พิกัด Lat : 14.6088
พิกัด Long : 103.55
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 5709 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1534 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 42 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ