ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเชียงคาน
ที่อยู่ อปท. : 529 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
รหัสตำบล : 420301
ตำบล : เชียงคาน
รหัสอำเภอ : 4203
อำเภอ : เชียงคาน
รหัสจังหวัด : 42
จังหวัด : เลย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 081-9558237
โทรสาร : -
อีเมล์ : un6436@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นายสุทธินันท์ จันทร์อ้วน
พิกัด UTM X : 711997
พิกัด UTM Y : 1969189
พิกัด Lat : 17.8931
พิกัด Long : 101.664
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 5391 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2682 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 9 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย , รถเทท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอีดท้าย เก็บได้6ตันมีจำนวน1คัน เฉลี่ย1เที่ยว/วัน , รถเทท้ายเก็บได้5ตันมีจำนวน3คันเฉลี่ย3เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2557
ชื่อสถานที่. : ทต.อปท.
ที่ตั้ง : ม.4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 35 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 6 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 12สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ