ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเขาแก้ว
ที่อยู่ อปท. : 169 ม.4 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
รหัสตำบล : 420304
ตำบล : เขาแก้ว
รหัสอำเภอ : 4203
อำเภอ : เชียงคาน
รหัสจังหวัด : 42
จังหวัด : เลย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 085-2329872
โทรสาร : -
อีเมล์ : lertsiripat@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวศิริภัทร เลิศประเสริฐ
พิกัด UTM X : 711997
พิกัด UTM Y : 1969189
พิกัด Lat : 17.8275
พิกัด Long : 0
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 7826 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2070 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 7 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้ายเก็บได้10ตันมีจำนวน2คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2537
ชื่อสถานที่. : สถานที่กำจัดขยะมูลลฝอย
ที่ตั้ง : ม.3 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 1320 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 3 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 7สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ