ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลนาอ้อ
ที่อยู่ อปท. : 111 ม.3 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย
รหัสตำบล : 420103
ตำบล : นาอ้อ
รหัสอำเภอ : 4201
อำเภอ : เมืองเลย
รหัสจังหวัด : 42
จังหวัด : เลย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 098-8303843
โทรสาร : 042-834937
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภัทรา มังคละไชยา
พิกัด UTM X : 712349
พิกัด UTM Y : 1935983
พิกัด Lat : 17.5878
พิกัด Long : 101.727
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 6228 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1446 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 3 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถ6ล้อและ4ล้อ
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถ6ล้อเก้บได้ 1ตันมีจำนวน1คัน เฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน , รถ4ล้อ เก็บได้0.5ตัน มีจำนวน1ตัน เฉลี่ย3เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2543
ชื่อสถานที่. : โคกช้างไห้
ที่ตั้ง : ถ.เลย-เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 50 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 20 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 120
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ