ชื่อ อปท. : อบต.ชัยพฤกษ์
ที่อยู่ อปท. : 199 ม.4 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย
รหัสตำบล : 420111
ตำบล : ชัยพฤกษ์
รหัสอำเภอ : 4201
อำเภอ : เมืองเลย
รหัสจังหวัด : 42
จังหวัด : เลย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 043-861423
โทรสาร : 042-861424
อีเมล์ : chaiyapruk.loei@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : น่งส่วจามรี โสธรรมมงคล
พิกัด UTM X : 712349
พิกัด UTM Y : 1935983
พิกัด Lat : 17.5284
พิกัด Long : 101.738
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 6811 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2360 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 3.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้ายเก็บได้5ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2543
ชื่อสถานที่. : บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองเลย
ที่ตั้ง : ถ.เลย-เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 50 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 20 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 130สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ