ชื่อ อปท. : อบต.แสงภา
ที่อยู่ อปท. : 132 ม.2 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
รหัสตำบล : 420602
ตำบล : แสงภา
รหัสอำเภอ : 4206
อำเภอ : นาแห้ว
รหัสจังหวัด : 42
จังหวัด : เลย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 087-8632427
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายโสวัตร กาญจนะ
พิกัด UTM X : 606219
พิกัด UTM Y : 1924083
พิกัด Lat : 17.488
พิกัด Long : 100.994
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 1843 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 584 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 1.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถไถดัดแปลง
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถไถดัดแปลงเก็บได้1.2ตันมีจำนวน2คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2553
ชื่อสถานที่. : หนองเขียวโพน
ที่ตั้ง : ม.1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 3 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 4.5 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0.6
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ