ชื่อ อปท. : อบต.ปลาบ่า
ที่อยู่ อปท. : 189 ม.1 ต.ลปาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
รหัสตำบล : 420704
ตำบล : ปลาบ่า
รหัสอำเภอ : 4207
อำเภอ : ภูเรือ
รหัสจังหวัด : 42
จังหวัด : เลย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 087-9410085
โทรสาร : -
อีเมล์ : wut_navy@hotmai.com
ผู้ประสานงาน : จ.อ.ทวีรัตน์ ชาติประทุม
พิกัด UTM X : 712580
พิกัด UTM Y : 1913846
พิกัด Lat : 17.3843
พิกัด Long : 101.356
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 0 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 0 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 0 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ