ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลวังสะพุง
ที่อยู่ อปท. : 303 ม.7 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
รหัสตำบล : 420901
ตำบล : วังสะพุง
รหัสอำเภอ : 4209
อำเภอ : วังสะพุง
รหัสจังหวัด : 42
จังหวัด : เลย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 064-0639338
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายสุรชัย กุดสา
พิกัด UTM X : 712695
พิกัด UTM Y : 1902778
พิกัด Lat : 17.2995
พิกัด Long : 101.763
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 10150 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 4365 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 6.07 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย , รถเปิดข้างเทท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้ายเก็บได้3.6ตันมีจำนวน2คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน , รถเปิดข้างเทท้ายเก็บได้3ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ