ชื่อ อปท. : อบต.ปวนพุ
ที่อยู่ อปท. : ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย
รหัสตำบล : 421403
ตำบล : ปวนพุ
รหัสอำเภอ : 4214
อำเภอ : หนองหิน
รหัสจังหวัด : 42
จังหวัด : เลย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 090-3835107
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวเศาวลักษณ์ นาคเจือ
พิกัด UTM X : 712922
พิกัด UTM Y : 1880641
พิกัด Lat : 17.0946
พิกัด Long : 101.791
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 10084 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2639 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุก
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุกเก็บได้5ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : ม.13 ต.ปวนพุ อ.หนองหินจ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 8.5 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 5 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 5สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ