ชื่อ อปท. : อบต.กกสะทอน
ที่อยู่ อปท. : 291 ม.1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
รหัสตำบล : 420507
ตำบล : กกสะทอน
รหัสอำเภอ : 4205
อำเภอ : ด่านซ้าย
รหัสจังหวัด : 42
จังหวัด : เลย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 042-039867
โทรสาร : 042-039868
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายโย ลำพึง
พิกัด UTM X : 712922
พิกัด UTM Y : 1880641
พิกัด Lat : 17.0907
พิกัด Long : 101.108
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 7991 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2527 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 2 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2553
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะอบต.กกสะทอน
ที่ตั้ง : ม.1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 1 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 1 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ