ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลกุดชมพัฒนา
ที่อยู่ อปท. : 599 ม.8 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร
รหัสตำบล : 350301
ตำบล : กุดชุม
รหัสอำเภอ : 3503
อำเภอ : กุดชุม
รหัสจังหวัด : 35
จังหวัด : ยโสธร
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 093-3266369
โทรสาร : 045-789158
อีเมล์ : Sopiyadajaja@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางโสภิญาดา อุ่นตา
พิกัด UTM X : 393003
พิกัด UTM Y : 1769192
พิกัด Lat : 16.0328
พิกัด Long : 104.34
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 4957 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2080 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 9.2 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย , รถเปิดข้างเทท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้ายเก็บได้12ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน , รถเปิดข้างเทท้ายเก็บได้12ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ