ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่
ที่อยู่ อปท. : ม.15 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
รหัสตำบล : 440304
ตำบล : เขวาไร่
รหัสอำเภอ : 4403
อำเภอ : โกสุมพิสัย
รหัสจังหวัด : 44
จังหวัด : มหาสารคาม
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 085-6818447
โทรสาร : 043-756094ต่อ11
อีเมล์ : hippopotamus44@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวทิพย์ สุวรรณโรจน์
พิกัด UTM X : 178900
พิกัด UTM Y : 1771254
พิกัด Lat : 16.0389
พิกัด Long : 102.874
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 10956 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3042 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 3 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ