ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลอิสาณ
ที่อยู่ อปท. : ม.9 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
รหัสตำบล : 310102
ตำบล : อิสาณ
รหัสอำเภอ : 3101
อำเภอ : เมืองบุรีรัมย์
รหัสจังหวัด : 31
จังหวัด : บุรีรัมย์
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 088-3552931
โทรสาร : -
อีเมล์ : TAPrasit4503@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นยประสิทธิ์ ศรีผดุง
พิกัด UTM X : 284847
พิกัด UTM Y : 1648231
พิกัด Lat : 14.9922
พิกัด Long : 103.079
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 19367 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 10510 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 36.9 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย , รถคอนเทนเนอร์
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้ายเก็บได้5ตันมีจำนวน5คันเฉลี่ย6เที่ยว/วัน , รถคอนเทนเนอร์ เก็บได้4ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ