ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ด
ที่อยู่ อปท. : ม.14 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
รหัสตำบล : 310103
ตำบล : เสม็ด
รหัสอำเภอ : 3101
อำเภอ : เมืองบุรีรัมย์
รหัสจังหวัด : 31
จังหวัด : บุรีรัมย์
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 089-8207383
โทรสาร : 044-110511
อีเมล์ : pen_boss@hjotmail.com
ผู้ประสานงาน : นาวจันทร์เพ็ญ ทองเปรียบ
พิกัด UTM X : 284748
พิกัด UTM Y : 1637165
พิกัด Lat : 14.8484
พิกัด Long : 103.067
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 17876 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 5960 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 60 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : ไม่มีสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่แต่มีการนำไปร่วมกับเทศบาลบุรีรัมย์
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ