ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลน้ำพอง
ที่อยู่ อปท. : ถ.มิตรภาพ ม.15 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
รหัสตำบล : 400701
ตำบล : น้ำพอง
รหัสอำเภอ : 4007
อำเภอ : น้ำพอง
รหัสจังหวัด : 40
จังหวัด : ขอนแก่น
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 043-441000
โทรสาร : 043-441647
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายอลงกรณ์ มีศิลป์
พิกัด UTM X : 180043
พิกัด UTM Y : 1848776
พิกัด Lat : 16.7386
พิกัด Long : 102.827
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 4 ตารางกิโลเมตร , 12 ชุมชน
จำนวนประชากร : 5335 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2369 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 4.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้าย : เก้บได้2.3ตัน มีจำนวน1คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน , รถอัดท้าย : รถอัดท้าย : เก้บได้2.2ตัน มีจำนวน1คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ