ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลบ้านแฮด
ที่อยู่ อปท. : 355 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
รหัสตำบล : 402401
ตำบล : บ้านแฮด
รหัสอำเภอ : 4024
อำเภอ : บ้านแฮด
รหัสจังหวัด : 40
จังหวัด : ขอนแก่น
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 090-9306916
โทรสาร : 043-218169
อีเมล์ : lamphaokhiew@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นายพนม ล้านภูเขียว
พิกัด UTM X : 179221
พิกัด UTM Y : 1793402
พิกัด Lat : 16.2001
พิกัด Long : 102.749
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 6735 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 7012 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 3 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุก
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุกเก้บได้1.5ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2539
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : ม.1 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 125 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 3 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 3สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ