ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่งวนตำบลพังเคน
ที่อยู่ อปท. : ต.พังเคน อ.นาดาล จ.อุบลราชธานี
รหัสตำบล : 343004
ตำบล : พังเคน
รหัสอำเภอ : 3430
อำเภอ : นาตาล
รหัสจังหวัด : 34
จังหวัด : อุบลราชธานี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 045-861450
โทรสาร : 088-3786161
อีเมล์ : info@phungken@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางกานต์สินี ชาตรี
พิกัด UTM X : 500000
พิกัด UTM Y : 1757873
พิกัด Lat : 15.9264
พิกัด Long : 105.203
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 54 ตารางกิดลเมตร , จำนวน 19 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 11 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 5.26 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ