ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
ที่อยู่ อปท. : ม.3 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
รหัสตำบล : 160503
ตำบล : โพตลาดแก้ว
รหัสอำเภอ : 1605
อำเภอ : ท่าวุ้ง
รหัสจังหวัด : 16
จังหวัด : ลพบุรี
ภูมิภาค: ภาคกลาง
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 081-8473469
โทรสาร : 036-413109
อีเมล์ : Story_cha@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางภาษิญา ภัคกุลกีรีะติ
พิกัด UTM X : 607611
พิกัด UTM Y : 1636445
พิกัด Lat : 14.8054
พิกัด Long : 100.557
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 19.76 ตารางกิโลเมตร , จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 4930 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1712 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 0.43 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ