ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลสักผักหวาน
ที่อยู่ อปท. : 258 ม.2 ต.สันผักหวาน อ.หารดง จ.เชียวใหม่
รหัสตำบล : 501508
ตำบล : สันผักหวาน
รหัสอำเภอ : 5015
อำเภอ : หางดง
รหัสจังหวัด : 50
จังหวัด : เชียงใหม่
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 053-131532
โทรสาร : 053-482131
อีเมล์ : info@sunpukwan.go.th
ผู้ประสานงาน : นางวาสนา เดชพงษ์วรานนท์
พิกัด UTM X : 489456
พิกัด UTM Y : 2067637
พิกัด Lat : 18.7047
พิกัด Long : 98.9656
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 13 ตารางกิโลเมตร และจำนวน 7 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 15213 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 9360 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 8.69 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้าย เก็บได้ 6 ตัน มีจำนวน 2 คัน เฉลี่ย 3 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ