ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลควนเนียง
ที่อยู่ อปท. : 666 ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา
รหัสตำบล : 901301
ตำบล : รัตภูมิ
รหัสอำเภอ : 9013
อำเภอ : ควนเนียง
รหัสจังหวัด : 90
จังหวัด : สงขลา
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 074-386539
โทรสาร : 074-386005
อีเมล์ : phknsk@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นายพรชัย แก้วบัณฑิตย์
พิกัด UTM X : 610411
พิกัด UTM Y : 794873.
พิกัด Lat : 7.19129
พิกัด Long : 100.355
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 1.97 ตารางกิโลเมตร , 5 ชุมชน
จำนวนประชากร : 4202 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1934 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 3.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้าย : เก็บได้ 4.5 ตัน มีจำนวน1คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์ยี่ จำกัด
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : แบบผสมผสาน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 3.5สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ