ชื่อ อปท. : เทศบาลนครเกาะสมุย
ที่อยู่ อปท. : 29/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษร์ธานี
รหัสตำบล : 840401
ตำบล : อ่างทอง
รหัสอำเภอ : 8404
อำเภอ : เกาะสมุย
รหัสจังหวัด : 84
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 081-8948064
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายธีรศักดิ์ พูลเขาล้าน
พิกัด UTM X : 598784
พิกัด UTM Y : 1051365
พิกัด Lat : 9.51588
พิกัด Long : 99.9414
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 252 ตารางกิโลเมตร , จำนวน 118 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 65690 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 48932 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 200 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถคอนเทนเนอร์ , รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ