ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
ที่อยู่ อปท. : ม.4 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง
รหัสตำบล : 920115
ตำบล : น้ำผุด
รหัสอำเภอ : 9201
อำเภอ : เมืองตรัง
รหัสจังหวัด : 92
จังหวัด : ตรัง
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 095-0362864
โทรสาร : 075-259042
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง
พิกัด UTM X : 566175
พิกัด UTM Y : 845651.
พิกัด Lat : 7.65923
พิกัด Long : 99.6785
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 160-161 ตารางกิดลเมตร , จำนวน 12 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 10337 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3176 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ