ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองบ้านฉาง
ที่อยู่ อปท. : 88 ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
รหัสตำบล : 210203
ตำบล : บ้านฉาง
รหัสอำเภอ : 2102
อำเภอ : บ้านฉาง
รหัสจังหวัด : 21
จังหวัด : ระยอง
ภูมิภาค: ภาคตะวันออก
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวจิรวดี วิเศษ
พิกัด UTM X : 717180
พิกัด UTM Y : 1404793
พิกัด Lat : 12.7208
พิกัด Long : 101.064
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 24 ตารางกิโลเมตร , 26 ชมุชน
จำนวนประชากร : 29975 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 19284 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 35-36 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้าย เก็บได้ 7 ตัน มีจำนวน 3 ครัน เฉลี่ย 1-2เที่ยว/วัน
รถอัดท้าย เก็บได้ 4 ตัน มีจำนวน 3 ครัน เฉลี่ย 1-2เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2554
ชื่อสถานที่. : ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
ที่ตั้ง : ม.3 ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 429 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 30 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 1000สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ