ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง
ที่อยู่ อปท. : 21 ม.8 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร
รหัสตำบล : 660113
ตำบล : หัวดง
รหัสอำเภอ : 6601
อำเภอ : เมืองพิจิตร
รหัสจังหวัด : 66
จังหวัด : พิจิตร
ภูมิภาค: ภาคกลาง
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 056-674227
โทรสาร : 056697085
อีเมล์ : hua_pc@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นายปรีชา ศรีบุบผา
พิกัด UTM X : 606835
พิกัด UTM Y : 1802381
พิกัด Lat : 16.3392
พิกัด Long : 100.4
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 50.40 ตารางกิโลเมตร , จำนวน 6 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 3 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 600.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุก 4 ล้อ
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุก 4 ล้อ เก็บได้ 3 ตัน มีจำนวน 1 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2549
ชื่อสถานที่. : หมู่2 บ้านลำชะล่า
ที่ตั้ง : ม.2 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 9 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 2 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 600สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ