ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลปัถวี
ที่อยู่ อปท. : 49 ม.5 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
รหัสตำบล : 220501
ตำบล : มะขาม
รหัสอำเภอ : 2205
อำเภอ : มะขาม
รหัสจังหวัด : 22
จังหวัด : จันทบุรี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออก
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 087-7489305
โทรสาร : -
อีเมล์ : kiattipoomjantee@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวอรพรรณ เจริญคง
พิกัด UTM X : 174154
พิกัด UTM Y : 1405836
พิกัด Lat : 12.742
พิกัด Long : 102.23
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 210 ตารางกิโลเมตร , จำนวน 12 หมู่บ้าน / ชุมชน
จำนวนประชากร : 7518 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3115 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 2.14 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุก
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุก เก็บได้ 4 ตัน มีจำนวน 1 ตัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : ทม.จันทบุรี
ที่ตั้ง : ต.มะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 19 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 2.14สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ