ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลขุนหาญ
ที่อยู่ อปท. : ม.12 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกศ
รหัสตำบล : 330801
ตำบล : สิ
รหัสอำเภอ : 3308
อำเภอ : ขุนหาญ
รหัสจังหวัด : 33
จังหวัด : ศรีสะเกษ
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 045-637172
โทรสาร : 045-637172
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายต่อสกุล ไชยสุวรรณ
พิกัด UTM X : 392290
พิกัด UTM Y : 1614321
พิกัด Lat : 14.6175
พิกัด Long : 104.424
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 14 กิโลเมตร , 12หมู่บ้านชุมชน
จำนวนประชากร : 11533 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3391 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 7.10 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย , รถเปิดข้างเทท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้าย เก็บได้ 5 ตัน มีจำนวน 2 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
รถเปิดข้างเทท้าย เก็บได้ 2 ตัน มีจำนวน 1 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2534
ชื่อสถานที่. : ศูนย์จัดการขยะ RDP
ที่ตั้ง : ม.1 ถ.บโนนสูง-บ.กระเจา ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกศ
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 10.64 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 3 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 5.03สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ