ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลท่าศาลา
ที่อยู่ อปท. : 179 ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รหัสตำบล : 500112
ตำบล : ท่าศาลา
รหัสอำเภอ : 5001
อำเภอ : เมืองเชียงใหม่
รหัสจังหวัด : 50
จังหวัด : เชียงใหม่
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 081-8843085
โทรสาร : 053-850103ต่อ17
อีเมล์ : nanalangka@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นายวัฒนา ไชยลังกา
พิกัด UTM X : 500000
พิกัด UTM Y : 2067633
พิกัด Lat : 18.7701
พิกัด Long : 99.0348
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 5.70
จำนวนประชากร : 6 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 5 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 10.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้าย เก็บได้6ตัน มีจำนวน2คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : บ่อฝังกลบขยะบ้านตากรุ๊ฟ
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 50 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เตาเผา
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 1200สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ