ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลกรับใหญ่
ที่อยู่ อปท. : 38 ม.4 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
รหัสตำบล : 700503
ตำบล : กรับใหญ่
รหัสอำเภอ : 7005
อำเภอ : บ้านโป่ง
รหัสจังหวัด : 70
จังหวัด : ราชบุรี
ภูมิภาค: ภาคตะวันตก
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 081-3594441
โทรสาร : 032-291298ต่อ139
อีเมล์ : ORAWAN_ER@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางอรวรรณ อรรถวิจัย
พิกัด UTM X : 586432
พิกัด UTM Y : 1536811
พิกัด Lat : 13.9371
พิกัด Long : 99.869
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 12901 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3557 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 44.25 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุกแบบอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุกแบบอัดท้ายเก็บได้5ตันมีจำนวน2คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2560
ชื่อสถานที่. : ม.10 ต.หนองอ้อ
ที่ตั้ง : ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 13.9372
พิกัด Long : 99.8667
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 4 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 23 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 400
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ