ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลบ้านคลอง
ที่อยู่ อปท. : 99/1 ม.5 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รหัสตำบล : 650114
ตำบล : บ้านคลอง
รหัสอำเภอ : 6501
อำเภอ : เมืองพิษณุโลก
รหัสจังหวัด : 65
จังหวัด : พิษณุโลก
ภูมิภาค: ภาคกลาง
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 055-244544
โทรสาร : 055-244527
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายนพรัจน์ เพชรกล่าว
พิกัด UTM X : 606560
พิกัด UTM Y : 1857699
พิกัด Lat : 16.8352
พิกัด Long : 100.23
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 20.1 ตารางกิโลเมตร จำนวน 5 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 13341 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 5813 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 10-12 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถแบบอัดท้าย , รถปิคอัพเล็ก
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถแบบอัดท้าย  : เก็บได้ 6 ตัน มีจำนวน 3 ตัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
รถปิคอัพเล็ก : เก็บได้ 1 ตัน มีจำนวน 1 ตัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2555
ชื่อสถานที่. : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี รุ่งเรืองพัฒนา
ที่ตั้ง : 9 ม.11 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 5 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 15 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 8
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ