ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ
ที่อยู่ อปท. : 243 ม.5 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
รหัสตำบล : 730118
ตำบล : โพรงมะเดื่อ
รหัสอำเภอ : 7301
อำเภอ : เมืองนครปฐม
รหัสจังหวัด : 73
จังหวัด : นครปฐม
ภูมิภาค: ภาคกลาง
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 086-8802616
โทรสาร : 034-387110
อีเมล์ : nurce116.2155@yahoo.com
ผู้ประสานงาน : นางมยุรีย์ เสนะโลหิต
พิกัด UTM X : 597278
พิกัด UTM Y : 1525789
พิกัด Lat : 13.8212
พิกัด Long : 99.9905
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 10536 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3818 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 14.8 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุกเทท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุกเทท้ายเก็บ8ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน , รถบรรทุกเทท้ายเก็บได้6ตัน มีจำนวน1คัน เฉลี่ย1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2560
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะบริษัทบ้านโป่งบริหารจัดการขยะ
ที่ตั้ง : 190 ม.10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 4 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 5 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 80สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ