ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลดอนยายหอม
ที่อยู่ อปท. : 999 ม.1 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
รหัสตำบล : 730108
ตำบล : ดอนยายหอม
รหัสอำเภอ : 7301
อำเภอ : เมืองนครปฐม
รหัสจังหวัด : 73
จังหวัด : นครปฐม
ภูมิภาค: ภาคกลาง
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 0.34-388230
โทรสาร : 034-388231
อีเมล์ : admin@donyaihom.go.th
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 608134
พิกัด UTM Y : 1514771
พิกัด Lat : 13.7253
พิกัด Long : 100.082
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 0 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 0 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 0.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุกอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุกอัดท้าย : เก้บได้ 2.5 ตัน มีจำนวน 3 คัน เฉลี่ย 1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 9.4 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 2 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 6.4สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ