ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลลานกระบือ
ที่อยู่ อปท. : 9/9 ม.2 ต.โพรงมะเดื่อ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
รหัสตำบล : 620704
ตำบล : โนนพลวง
รหัสอำเภอ : 6207
อำเภอ : ลานกระบือ
รหัสจังหวัด : 62
จังหวัด : กำแพงเพชร
ภูมิภาค: ภาคกลาง
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 085-725-3675
โทรสาร : 055-769-496
อีเมล์ : tiamo2535@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นายเทียนชัย วัชรพงศ์อนันต์
พิกัด UTM X : 585379
พิกัด UTM Y : 1824413
พิกัด Lat : 16.5922
พิกัด Long : 99.8577
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 4349 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2392 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 8.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถ6ล้อ,รถมอไซต์พ่วงข้าง
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถ6ล้อเก็บได้2ตันมีจำนวน2คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน , iรถมอไซต์พ่วงข้างเก็บได้0.30ตัน มีจำนวน4คัน เฉลี่ย1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2537
ชื่อสถานที่. : ศูนย์บริการกำจัดขยะมูลฝอย
ที่ตั้ง : ม.1 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 13 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 2 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 9สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ