ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ที่อยู่ อปท. : 999 หมู่4 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รหัสตำบล : 530706
ตำบล : บ้านหม้อ
รหัสอำเภอ : 5307
อำเภอ : พิชัย
รหัสจังหวัด : 53
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 089-439-8630
โทรสาร : 035-421256
อีเมล์ : Phoosrithat@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวจิไลวรรณ ภูศรีเทศ
พิกัด UTM X : 597600
พิกัด UTM Y : 1437308
พิกัด Lat : 13.0821
พิกัด Long : 99.9397
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 55
จำนวนประชากร : 5 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 6.15 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรทุก
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : เก็บได้5ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2560
ชื่อสถานที่. : อบต.บ้านหม้อ
ที่ตั้ง : ม.3 ต.บ้านหม้อ อ.พิขัย จ.อุตรดิตถ์
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 3 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 5 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ