ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลอุโมงค์
ที่อยู่ อปท. : 234 หมู่5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
รหัสตำบล : 510103
ตำบล : อุโมงค์
รหัสอำเภอ : 5101
อำเภอ : เมืองลำพูน
รหัสจังหวัด : 51
จังหวัด : ลำพูน
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 089-431-1959
โทรสาร : 053-983234ต่อ110
อีเมล์ : Sataumong@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศ์มณี
พิกัด UTM X : 500000
พิกัด UTM Y : 2056569
พิกัด Lat : 18.6535
พิกัด Long : 99.0388
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 20.09
จำนวนประชากร : 13289 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 5159 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 6 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุก6ล้อ
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : เก็บได้6ตัน มีจำนวน1คัน จำวน1เที่ยวต่อวัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : บริษัทนันภัทรรีไซเคิลจำกัด
ที่ตั้ง : ม.บ้านตาลกรุ๊ป อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 3000 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 150 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 1300สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ