ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลแม่แรง
ที่อยู่ อปท. : 199 หมู่2 ต.แม่แรง อ.ป่าชาง จ.ลำพูน
รหัสตำบล : 510603
ตำบล : แม่แรง
รหัสอำเภอ : 5106
อำเภอ : ป่าซาง
รหัสจังหวัด : 51
จังหวัด : ลำพูน
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 086-9209828
โทรสาร : 053-556732
อีเมล์ : maerang.pasang@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางจิราภรณ์ เสวะกะ
พิกัด UTM X : 478875
พิกัด UTM Y : 2034452
พิกัด Lat : 18.4974
พิกัด Long : 98.8868
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 15.19
จำนวนประชากร : 7343 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2782 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 7 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุก5ล้อ
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : เก็บได้5ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะบ้านตาล
ที่ตั้ง : บ้านแม่ยุย ม.7 ต.บ้านตาล อ.อ๊อด จ.เชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 2000 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 250 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 130000
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:
ข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : บ้านตาล
ที่ตั้ง : ม.7 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 150000
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ