ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ที่อยู่ อปท. : 621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
รหัสตำบล : 520305
ตำบล : ศาลา
รหัสอำเภอ : 5203
อำเภอ : เกาะคา
รหัสจังหวัด : 52
จังหวัด : ลำปาง
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ)
โทรศัพท์ : 0 5423 7600
โทรสาร : 0 5423 7628
อีเมล์ : lppao@lp-pao.go.th
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 542297
พิกัด UTM Y : 2012359
พิกัด Lat : 18.2081
พิกัด Long : 99.4151
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 12,533,961 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 0 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 0 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 412 ตัน/วั ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุกขยะ
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ