ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
ที่อยู่ อปท. : 111 หมู่4 ต.นาครับ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
รหัสตำบล : 521002
ตำบล : นาครัว
รหัสอำเภอ : 5210
อำเภอ : แม่ทะ
รหัสจังหวัด : 52
จังหวัด : ลำปาง
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 054-289-111
โทรสาร : 054-289-411
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวยุวธิดา พรนิคม
พิกัด UTM X : 552901
พิกัด UTM Y : 2001320
พิกัด Lat : 18.1279
พิกัด Long : 99.5072
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 26
จำนวนประชากร : 8246 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2876 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 7 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย , รถบรรทุกอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย :เก็บได้3ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน , รถบรรทุกอัดท้าย เก้บได้4ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2548
ชื่อสถานที่. : เทศบาลป่าตันนาครัว
ที่ตั้ง : ม.4 ต.ป่าตัน อ.แม่ทา จ.ลำปาง
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 18 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 4 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 600สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ