ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ อปท. : 12 หม่4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใฟม่
รหัสตำบล : 500711
ตำบล : เหมืองแก้ว
รหัสอำเภอ : 5007
อำเภอ : แม่ริม
รหัสจังหวัด : 50
จังหวัด : เชียงใหม่
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 053-379540
โทรสาร : 053-379540
อีเมล์ : nu.nungning@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวเบญจวรรณ สุขใจ
พิกัด UTM X : 489462
พิกัด UTM Y : 2078701
พิกัด Lat : 18.8966
พิกัด Long : 98.9767
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 37.194
จำนวนประชากร : 6284 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3012 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 3 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุกเปิดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : เก็บได้15ตันมีจำนวน2คันเฉลี่ย5เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะแม่แรม
ที่ตั้ง : ม.10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จงเชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 17 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 10 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 1450สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ