ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
ที่อยู่ อปท. : 222 หมู่4 ต.เชิงดอบ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รหัสตำบล : 500501
ตำบล : เชิงดอย
รหัสอำเภอ : 5005
อำเภอ : ดอยสะเก็ด
รหัสจังหวัด : 50
จังหวัด : เชียงใหม่
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 086-118268
โทรสาร : 053-495782
อีเมล์ : dsk2542@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นายอุทิศ ชมพู
พิกัด UTM X : 510537
พิกัด UTM Y : 2078701
พิกัด Lat : 18.8653
พิกัด Long : 99.1319
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 5.3
จำนวนประชากร : 4091 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2061 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 0.1 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรทุก
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : เก็บได้0.1ตันมีจำนวน3คันเฉลี่ย3เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : 96/1 ม.11 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเกิด จ.เชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ