ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ที่อยู่ อปท. : 259 หมู่3 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
รหัสตำบล : 570513
ตำบล : เมืองพาน
รหัสอำเภอ : 5705
อำเภอ : พาน
รหัสจังหวัด : 57
จังหวัด : เชียงราย
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 088-2687695
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวนาครวญ เวียงนาค
พิกัด UTM X : 573453
พิกัด UTM Y : 2156302
พิกัด Lat : 19.5514
พิกัด Long : 99.7571
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 20.97
จำนวนประชากร : 10649 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 4846 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 1.2637 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้าง
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : เก็บได้1ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย2เที่ยวต่อวัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ