ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
ที่อยู่ อปท. : 399 หมู่10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รหัสตำบล : 571106
ตำบล : แม่เจดีย์
รหัสอำเภอ : 5711
อำเภอ : เวียงป่าเป้า
รหัสจังหวัด : 57
จังหวัด : เชียงราย
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 063-4697822
โทรสาร : 053-789437
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางจรัสศรี คำบุญเรือง
พิกัด UTM X : 552562
พิกัด UTM Y : 2123032
พิกัด Lat : 19.2105
พิกัด Long : 99.526
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 4.2
จำนวนประชากร : 3 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 3.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรทุกเปิดข้าง , รถบรรทุกอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบบทุกอันท้าย:เก็บได้2ตันมีจำนวน1คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน , รถบรรทุกเปิดข้างเก็บได้1ตันมีจำนวน1คันฉลี่ย2เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : หจก.ธเนศการก่อสร้าง
ที่ตั้ง : 38 ม.7 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ