ชื่อ อปท. : เทศบาลนครหาดใหญ่
ที่อยู่ อปท. : 445 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รหัสตำบล : 901101
ตำบล : หาดใหญ่
รหัสอำเภอ : 9011
อำเภอ : หาดใหญ่
รหัสจังหวัด : 90
จังหวัด : สงขลา
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 074200000
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : ดร.ไพร พิหโน
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 7.00943
พิกัด Long : 100.461
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 158 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 66 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 200.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบบรทุกขยะเปิดข้างท้าย , รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ , รถบรรทุกอัดขยะ , รถบรรทุกขยะช่วงสั้นและช่วงยาว
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบบรทุกขยะเปิดข้างท้าย , รถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ , รถบรรทุกอัดขยะ , รถบรรทุกขยะช่วงสั้นและช่วงยาว 
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2540
ชื่อสถานที่. : สถานี่กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่
ที่ตั้ง : หมู่3 ถ.สายสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 135 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 12 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เตาเผา
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 200สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ