ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ
ที่อยู่ อปท. : ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
รหัสตำบล : 810503
ตำบล : นาเหนือ
รหัสอำเภอ : 8105
อำเภอ : อ่าวลึก
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 07-566-7617
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : จอ. อภิรัตน์ ชัยยาโน
พิกัด UTM X : 464319
พิกัด UTM Y : 939201
พิกัด Lat : 8.49649
พิกัด Long : 98.6758
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : : 114 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 4954 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1812 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 4.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเก็บขนประเภทอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเก็บขนประเภทอัดท้าย จำนวน 1 คัน จำนวน 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2558
ชื่อสถานที่. : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนนนาเหนือ - ปากลาว ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 2 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 3.4สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ