ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
ที่อยู่ อปท. : 1 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
รหัสตำบล : 810501
ตำบล : อ่าวลึกใต้
รหัสอำเภอ : 8105
อำเภอ : อ่าวลึก
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 075-681165
โทรสาร : 075-682099
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายสมยศ สิงห์บำรุง
พิกัด UTM X : 468652
พิกัด UTM Y : 926752
พิกัด Lat : 8.38391
พิกัด Long : 98.7153
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 8 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 5761 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2825 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 8 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเก็บขนแบบอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเก็บขนแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน จำนวน 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2535
ชื่อสถานที่. : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 4 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 6สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ