ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
ที่อยู่ อปท. : 1 หมู่ 2 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
รหัสตำบล : 810501
ตำบล : อ่าวลึกใต้
รหัสอำเภอ : 8105
อำเภอ : อ่าวลึก
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 075-681165
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นาย สมยศ สิงห์บํารุง
พิกัด UTM X : 469298
พิกัด UTM Y : 926090
พิกัด Lat : 8.37793
พิกัด Long : 98.7211
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 8 ตร.กม.
จำนวนประชากร : 5683 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2618 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 6.00 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเก็บขนแบบอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเก็บขนแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน จำนวน 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2535
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะมูลฝอย เทศบาลตําอ่าวลึก
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 469298
พิกัด UTM Y : 926090
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 4 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 4 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 6
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ