ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ที่อยู่ อปท. : ถนนควนพัง - เขาแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81140
รหัสตำบล : 810202
ตำบล : เขาดิน
รหัสอำเภอ : 8102
อำเภอ : เขาพนม
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 075-602096
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสุประวีณ์ บัวงาม
พิกัด UTM X : 506199
พิกัด UTM Y : 921950
พิกัด Lat : 8.34058
พิกัด Long : 99.0563
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 8774 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3163 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 9.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเก็บขนประเภทอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเก็บขนประเภทอัดท้าย จำนวน 1 คัน จำนวน 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2558
ชื่อสถานที่. : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 2.5 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 5สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ