ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ที่อยู่ อปท. : 137 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
รหัสตำบล : 810509
ตำบล : บ้านกลาง
รหัสอำเภอ : 8105
อำเภอ : อ่าวลึก
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 087-5634123
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายชิตโชค ศักดิ์แก้ว
พิกัด UTM X : 476556
พิกัด UTM Y : 921659
พิกัด Lat : 8.33789
พิกัด Long : 98.7871
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 60 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 5043 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1629 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 4 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถเก็บขนประเภทอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเก็บขนประเภทอัดท้าย ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน จำนวน 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2558
ชื่อสถานที่. : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ที่ตั้ง : บ้านเขางาม หมู่ที่ 1 ถนนบ้านกลาง-ในยวนแขก ตำบลคลองบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 5 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 5 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 4สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ