ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ที่อยู่ อปท. : 199 หมู่2 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
รหัสตำบล : 810205
ตำบล : หน้าเขา
รหัสอำเภอ : 8102
อำเภอ : เขาพนม
รหัสจังหวัด : 81
จังหวัด : กระบี่
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 075-602589
โทรสาร : 075-602665
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตยา ขุนวิช่วย
พิกัด UTM X : 500940
พิกัด UTM Y : 919329
พิกัด Lat : 8.31687
พิกัด Long : 99.0085
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 150.2 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 9391 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2873 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 6 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุก 6 ล้อ
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุก 6 ล้อ เก้บขนได้สูงสุด 6 ตัน จำนวน 1 คัน จำนวนโดยเฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2547
ชื่อสถานที่. : องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
ที่ตั้ง : 117 หมู่6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 1 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 6 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ